kinesiologia Holística

Connectar amb la saviesa del nostre cos.

la Kinesiología, mitjançant un senzill sistema de test, ens permet accedir a el nostre inconscient a tota aquesta informació sobre nosaltres mateixos que la nostra part conscient ignora o no recorda. A través d'uns determinats actes reflexos, el pacient contesta clarament a les preguntes que es formulen sobre l'estat del seu organisme, les seves emocions i del seu estat energètic en general. La Kinesiología treballa a nivells molt profunds. Ens permet accedir a la memòria cel·lular i reprogramar l'ADN. El pacient va progressivament accedint a informació del seu inconscient integrant-la en la seva consciència i facilitant-li major coneixement del seu ser.

D'aquesta manera, el terapeuta i el client dirigeix conjuntament la sessió, guiats a través de les seves respostes i proposant les correccions necessàries. Ens mostra què està desordre i quin tractament és el més adequat per a aquest pacient en concret. Per tant, es testen tant els desequilibris com les accions necessàries per reestablecer l'harmonia.

la kinesiologia holística, tracta al client com un tot. Es comprova la seva capacitat de relacionar-se amb el seu entorn, el centrat corporal i equilibri, la seva manera de caminar, l'estat dels seus xacres (centres energètics), química de la sang i bioquímica (vitamines, minerals, oligoelementos, nutrició, etc), estat emocional, estructura física, tots els òrgans i vísceres, tot es testa còmodament en una camilla i d'una forma relaxada per al client.

Per harmonitzar al client s'utilitzen mètodes i tècniques com, reiki, cristalls, integració emocional, flors de Bach, geometria sagrada, registres akáshics, biodescodificació, biomagnetisme, entre altres.


 Teràpies: 

- kinesiologia holística

- Kinesiologia emocional

- Kinesiologia transpersonal

 

Durada:     60 minuts, aproximadament

Aportació: 45 euros