Consciència UNITÀRIA

És el Reiki que uneix, no el que divideix...

comunicat del Pare-Mare Diví rebut per Selene Odon el 2-11-2001

 

" Mitjançant aquest ensenyament Reiki que jo els demano transmetre no es tracta de crear una "nova escola". El Reiki és el que uneix, no el que divideix, és fonamental recuperar la manera de curació que vaig donar a la humanitat de manera UNITÀRIA, ja que reiki significa energia universal de vida.......és fonamental que aquell que vulgui ser un receptor de reiki estigui en alineació amb la Terra i amb el Cel per ser totalment El meu canal.....