Reiki Unitari

 

El Reiki Unitari va ser creat a França per Selene i Cyrille Odon en 2002, sota comanda expressa de les Jerarquies Espirituals els qui van considerar necessari desenvolupar una tècnica en total harmonia tant amb la vibració del planeta com amb els fonaments d'una Nova Consciència on tot i tots treballem per tornar a la UNITAT. Aquesta comanda va ser feta durant una canalització al novembre de 2001 i expressava el següent:

“…mitjançant l'ensenyament reiki que els demano transmetre no es tracta de crear una nova “escola”. El Reiki és el que uneix, no el que divideix. És fonamental recuperar la manera de curació que vaig donar a la humanitat de manera Unitària, ja que reiki significa Energia Universal de Vida… quan els preguntin que tipus de reiki fan, desitgem que diguin,  que proposen un tipus de reiki que és una fusió de diferents tècniques i símbols… que representa la coexistència no només possible sinó necessària de certes pràctiques, reconeixent-les i esmentant-les…” 

Generalment Reiki és canalitzat i aplicat amb la imposició de les mans. Coneixements transmesos de Mestre a practicant mitjançant una iniciació o sintonització.

Els Mestres Ascendits en els temps de Lèmur i Atlàntida van portar aquesta energia al planeta per bé de la Humanitat.

Va dir St. Germain:   “un sistema de realització de Si,  pel poder de l'amor, una via per connectant-se a la Font  mitjançant la presència JO SÓC”.

Aquesta energia va ser ocultada durant anys fins que el japonès Mikao Usui la redescobreix a principis del segle XX.  Usui va concebre una sèrie de “iniciacions” (obertures) i un conjunt de símbols a través dels quals aquesta energia flueix i actua. Al llarg dels anys i segons ha anat augmentant la vibració de la Terra, han sorgit altres tipus de Reiki, com el Reiki Karuna o el Reiki Multidimensional de Shamballa, entre uns altres, amb la intenció de brindar nous símbols i eines per guarir més concordes al nivell vibratori actual i a la problemàtica energètica i espiritual de l'Ara.

El Reiki Unitari és la unió del tradicional de Mikao Usui, del Reiki Karuna, de les tècniques més antigues rebudes de Lèmur i Atlàntida transmeses avui pel Reiki Multidimensional de Shamballa, més els símbols Unitaris.

Reiki Unitari canalitza també l'energia a través de la imposició de mans i utilitza símbols per dirigir aquesta energia. Oferint a l'iniciat un total de 25 símbols pertanyents a diferents moments evolutius del reiki.

El Reiki Unitari fa especial insistència en el procés d'alineació Terra-Cel, l'activació del canal Central d'Energia i la connexió a la Font.

Per canalitzar les energies superiors és fonamental realitzar un procés alineació i connexió a la Font. Proposem una sèrie d'exercicis simples que ens ajuden a purificar el canal perquè puguem rebre, en equilibri, les poderoses energies que són irradiades avui al planeta.

L'activació del camp Mercabah

Per treballar en expansió i de manera multidimensional cal anar més enllà del cos físic, cap al cos de llum o vehicle de l'esperit. El Mercabah o cos de llum és una geometria, un color i un so. És el cos que vam tenir abans de venir al planeta i en el qual ens anirem.  Reiki Unitari treballa en l'activació del Camp Mercabah individual i el Camp Mercabah col·lectiu, donant més profunditat a la curació i despertant-nos a l'evidència del nostre origen Universal i Espiritual.

Activació de l'ADN 12 Hèlixs

Recuperar el nostre poder activant les memòries espirituals contingudes en les capes de l'ADN inter-dimensional.  En total 12 capes: la primera és el Genoma Humà, que conté informació biològica sobre tu. Les 11 restants són vibratòries i contenen informació espiritual sobre tu, essencial en el procés d'ascensió.

Activació del xacra laringe

En la Nova Energia, on el poder del logo creador ha pres un lloc preponderant en la co-creació de la realitat, anem a activar el xacra de la laringe considerant-ho com un 3er. “meridià del cor”. No només les teves mans irradiaran la llum del teu cor: les teves paraules i el teu cant es tornaran profundament guaridores.

Ús conscient del So

L'evolució còsmica és considerada com l'expressió dinàmica de la successió de diferents estructures atòmiques a partir de el “àtom primordial”. L'àtom és la part més petita de la matèria que pot combinar-se. El nucli atòmic està compost per protons i neutrons al voltant del com giren els electrons. Els àtoms al seu torn s'agrupen i creen molècules i les molècules s'uneixen per crear les cèl·lules que componen la nostra biologia. El moviment d'aquestes partícules genera una vibració, un so.

A través del Reiki Unitari, el reiki del SO podem unificar la nostra freqüència d'octava humana amb la freqüència més elevada del nostre Ésser, el Jo Superior. Aquesta freqüència és una clau que activarà memòries de l'holograma perfecte, del pla de vida o programa: tot està allí, dins teu, esperant-te...

Els símbols són auto-conscients i treballen segons el nivell evolutiu de cadascun. Amén del treball de transmutació, curació i harmonització del sistema de xacres i alineació dels cossos subtils, els nous símbols treballaran al nivell més profund del teu ser multidimensional.

Alguns usos dels símbols:

- Transmutar implants involutius adquirits en aquest plànol o en altres dimensions.
- Activar en nosaltres l'energia de la “Shekinah”: el diví femení, la Deessa, la Mare Universal.

- Netejar de larves i paràsits els nostres cossos inferiors.

- Alliberar energies infrahumanes.

- Hi ha dos símbols de cirurgia espiritual per alliberar-nos d'energies malignes instal·lades en els nostres cossos inferiors.

- Ajuden a treballar traumes profunds d'aquesta vida o vides passades que ens porten avui a estats d'addicció, dependència i autodestrucció.

- Sanen a través del temps i l'espai programant el nostre ADN, activant les 12 hèlixs i restaurant els patrons energètics divins de cada ser.

- Ens ajuden a transmutar sentiments de separació i desintegració, connectant-nos de nou el nostre Jo Superior, amb la Font d'amor i vida en nosaltres i al voltant de nosaltres.