Numerologia Sagrada

Estudi de la relació del teu nom i la teva personalitat descodificant la freqüència energètica de cada lletra seguint les pautes de la numerologia cabalística

Quan venim a la vida, al moment de néixer ens donen el nostre "codi sagrat", és aquests nom i cognoms que queda inscrit en un registre,  tant físic (civil)  com etéric (registres akàshics), a ell hi ha tota l'energia de la nostra experiència de vida, les pautes de com viure seguint el flux natural de l'ànima, els dons i els talents. La numerologia permet descodificar els simbolisme que s'amaga dins el noms en el llinatges familiars, els cognoms i fins hi tot la relació amb el lloc on vares néixer, créixer o on vius actualment.