Escoltar la Veu de la teva ànima

El viatge de l'ànima és una experiència amorosa, creada per experimentar-te amb alegria i gaudint de la Vida per poder compartint amb totes les altres formes de vida la màgia del camí.

 

 

Els registres akàshics és l'espai on hi ha enregistrat tota informació de l'univers, de tot el que És,  de tota la creació, de les galàxies, els planetes i les diferents formes de vida.

Cada vida està documentada, el passat, present i futur ja fou dissenyat per l'ànima avanç del viatge, un espai sagrat custodiat per essers de Llum al qual es pot accedir per gaudir del coneixement de la nostra existència.

Lectura de Registres Akàshics

Cada sessió individual de lectura de registres akashics és una trobada personal, en la qual es proposa un viatge a la teva essència per afavorir la consulta d'informació, un moment únic, guiat per Mestres  de Llum, custodis dels registres.

Al nostre espai fa referència a tots els motius per el que es va iniciar aquesta vida, cada lectura es diferent, com cada moment de la nostra vida, es canviant, es multidimensional, cada vegada podem accedir a informació relacionada amb la freqüència energètica que tenim, això es important, ja que tota informació ens ve donada per ser útil, per "sanar" i continuar el viatge amb gratitud.

 

*No és una eina de predicció, ni clarividència

 

 Pots escollir les preguntes

Les respostes sempre son incertes, la curiositat no sempre es satisfeta, es un viatge a l'ànima, això vol dir que a vegades la relació amb el moment que vius no es el camí i pots preguntar per persones o situacions que no estan al teu Pla de vida, només estan de pas...

Pots escollir 8 (vuit) preguntes i deixar-te guiar pels Mestres

 

Opció A:   CANALITZACIÓ - Consulta als Registres Akàshics

                 durada: 90 minuts

                 aportació: 70 euros

 

Opció B:  CANALITZACIÓ i TERÀPIA

        - Cada viatge aporta informació molt valuosa per poder guarir ferides emocionals o alliberar energies bloquejades d'aquesta vida o anteriors, karmes pendents, límits...

                durada: 120 minuts (dues hores)

                aportació: 90 euros